Wizyta studyjna w Gdańsku

alt

W dniach 6-8.12.2018 roku dwudziestoro czworo rodzców/ opiekunów prawych osób niepełnopsrawnych intelektualnie odbyło wyzytę studyjną w mieszkalnictwie wspomaganym i treningowym prowadzonym przez PSONI Koło w Gdńsku. W ramach wyjazdu odbyło się 16h zajęć warsztatowych w zakresie tematycznym : Dorosłość niepelnopsrawnej osoby, metody bilansu i umiejetności,  metody rozwijania samodzielności u osób niepełnopsrawnych, błedy w wychowaniu i metody ich unikania, potrzeby rodziców dorosłych ONI oraz problemy usamodzieniania się dorosłych ONI. Poza warsztatami odbyła się wyzyta studyjna w mieszkalnictwie wspomaganym prowadzonym przez PSONI Koło w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków wraz z rozmową z mieszkańcami. Ponadto rodzice/opiekunowie porawni mieli możliwość wymiany doświadczeń z rodzaicami / opiekunami prawnymi ONI z Gdańska. Wizyta zaowocowała w wiele wniosków i pomysłów na rozwiązanie róznych  problemów rodzących się w trakcie trenowania w mieskzlnictwie treningowym i wspomaganym. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt