Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Na TAK

altW dniach 08-10.12.2017 odbyła się wizyta studyjna rodziców uczetników treningów w ramach projektu "Samodzielność - moja przyszłość" w mieszkaniach treningowych i wspomaganych prowadzonych przez Stowarzyszenie Na TAK działające na terenie Poznania. 26 rodziców uczestniczyło w 16-godzinnym szkoleniu. Tematem warsztatów była samodzielność i jej rola w dorosłym życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zwracano szczególną uwagę na  konieczności usamodzielniania dorosłych osób niepełnosprawnych, na dawanie im możliwości decydowania w sprawach ich dotyczących, a także o budowaniu i wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz o skutecznym motywowaniu do działania. Ponadto przestawiono model komunikacji oparty o analizę transakcyjna Berne.

Poza szkoleniem rodzice mieli okazję odwiedzić 4 mieszkania prowadzone przez Stowarzyszenie Na TAK, porozmawiać z mieszkańcami, ich rodzicami i trenerami.  Wymienić spostrzeszenia, obawy, uwagi. Poznać system mieszkalnictwa treningowegoi wspomaganego działający w Poznaniu, wymienic się doświadczeniami oraz wyciągnąć wnioski.

 Uczestnicy wizyty studyjnej zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są im potrzebne, ponieważ dają możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, ale także uzyskanie wsparcia i pomocnych wskazówek od prowadzącego warsztaty oraz od grupy osób o podobnych przeżyciach. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt