Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Realizacja projektu , który rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. włącza do terapii również zajęcia logopedyczne i terapię logopedyczną prowadzone w formie indywidualnej. Ich celem jest usprawnianie aparatu mowy, rozwijanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, usprawnianie prawidłowego oddychania, zwiększenia pojemności życiowej płuc, pobudzanie elastyczności przepony, rozwijanie umiejętności żucia i przełykania. W grupie uczestników najmłodszych celem zajęć jest wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń funkcji oralnych i profilaktyka przyszłych zaburzeń mowy i języka. Logopedzi służą instruktażem dla rodziców w zakresie usprawniania prawidłowego oddychania i rozwijania umiejętności żucia i przełykania.
Realizując zadania logopedzi ćwiczą aparat mowy, wykonują masaże wewnętrzne i zewnętrzne jamy ustnej z wykorzystaniem metod: M. Bogdanowicz, J.Cieszyńskiej - sekwencyjno - symultanicznej, metody Dennisona, metody werbalno - tonalnej, czytania globalnego, metody Castillo - Moralesa. Do realizacji zajęć włączane są programy logopedyczne z wykorzystaniem komputera.
„Przez rehabilitację do samodzielności…” – III okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2021 -31.03.2022 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
 
alt
Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „Szansa - Rozwój - Niezależność” finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000151/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.