×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but orew/pfr-2019/pedagog,limit=4 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

8. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach projektu prowadzona jest terapia pedagogiczna dla najmłodszych beneficjentów projektu. Ma ona na celu najwcześniejsze objęcie specjalistyczną terapią małego dziecka, wspomaganie jego zaburzonych sfer funkcjonowania, wypracowanie całodziennego wzorca prawidłowej opieki i wychowania z uwzględnieniem zabawy właściwej dla danego wieku i rozwoju psychofizycznego. W ramach zajęć dzieciom dostarcza się również motywacji do działania oraz pokonywania trudności. Zajęcia odbywają się indywidualnie.
„Przez rehabilitację do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2019 -31.03.2022 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.

{gallery}orew/pfr-2019/pedagog,limit=4{/gallery}
alt
Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „Szansa - Rozwój - Niezależność” finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000151/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.