9. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach projektu prowadzona jest terapia pedagogiczna dla najmłodszych beneficjentów. Ma ona na celu najwcześniejsze objęcie specjalistyczną terapią małego dziecka, stwarzanie sytuacji sprzyjającychrozwojowi procesów poznawczych, doskonalących pamięć, umiejętności koncentracji oraz umiejętność spostrzegania. Pobudzanie i rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej, mowy czynnej i biernej. Usprawnianie rozwoju motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej. Podczas terapii wykorzystywane są metody słowne, oglądowe, praktyczne, problemowe. Dodatkowo prowadzone są ćwiczenia z zakresu terapii ręki, elementy ćwiczeń relaksacyjnych, zabawy paluszkowe, edukacja przez ruch oraz terapia zabawą. Zajęcia odbywają się indywidualnie.

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2018-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 

 alt