3. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Od 1 kwietnia 2018 roku prowadzone są zajęcia w zakresie treningu umiejętności społecznych , którego założeniem jest kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym, czynności samoobsługowych, rozwój umiejętności komunikacyjnych, zawodowych, interakcji społecznych. Trening kształtuje właściwe zachowania w miejscach publicznych, rozwija umiejętności przewidywania trudności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Biorąc pod uwagę specyfikę obszaru – działania terapeutyczne wymagają zróżnicowania, wykorzystania metod w oparciu o pedagogikę specjalną, jak również wykorzystanie spontanicznej i indywidualnej aktywności dziecka. Przy treningach bardzo istotna jest wielokrotność powtarzania i utrwalania danych czynności, które mają stworzyć możliwości jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie.      

„Przez rehabilitacje do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2018-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 alt