1. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Rozpoczął się IIokres realizacji projektu „Przez rehabilitację do samodzielności…” w ramach którego 35 uczestników w wieku od 8 do 25 r..ż uczestniczy w intensywnej, wielospecjalistycznej terapii oraz 20 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 r. ż. które w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objęte są kompleksowymi formami rehabilitacji. „Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2018-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.

 alt

Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu 2/2016 "Kurs na samodzielności - zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym" finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000106/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.