Nowe zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie rozpoczęło realizację zadania pod nazwą "Prowadzenie działań wspierających nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, zapobiegających ich marginalizacji społecznej”.

Realizacja zadania dofinansowana jest z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach realizacji zadania prowadzone będą:

  1. Zajęcia dogoterapii.
  2. Zajęcia hipoterapii.
  3. Trening samodzielności-pobyt całodobowy w pokoju treningowym.
  4. Indywidualne wsparcie psychologiczne.
  5. Zajęcia podnoszące motorykę i sprawność w formie zajęć na basenie.
  6. Trening umiejętności społecznych i zaradności.

Grupę odbiorców działań stanowi 12 domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6.

Zadanie realizowane będzie od 01.06.2009 roku do 30.11.2009 roku.