„Uczymy się mówić o tym, czego nie znamy” – zajęcia teatralne

W terminie od 30.11.2011 roku do 05.12.2011 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koszalinie realizowany jest projekt pt. „Uczymy się mówić o tym, czego nie znamy” – zajęcia teatralne. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Priorytetowym celem realizacji zadania jest aktywizacja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Istotnym działaniem na rzecz aktywizacji społecznej niepełnosprawnych jest pomoc w zaistnieniu w otaczającym ich społeczeństwie. Artystyczna forma aktywizacji tych osób przybliża ten cel poprzez połączenie pracy fizycznej, umysłowej i twórczej. Wartość pracy odbierana przez ludzi na trzech płaszczyznach kształtuje poszanowanie form pozytywnego tworzenia, rozwijania zainteresowania zjawiskami życia i poszerzy umiejętność zdawania sobie sprawy z odbieranych wrażeń artystycznych.

Adresatem działania jest 25-cio osobowa grupa podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Są to osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, począwszy od niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mające trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Na co dzień są uczestnikami zajęć terapeutycznych w ŚDS. Osoby te wymagają wsparcia ze względu na poziom funkcjonowania, są niezdolne do podjęcia pracy ale pragną przeżyć swoje życie godnie i aktywnie, w miarę samodzielnie.

Działania twórczo-teatralne w ramach realizowanego projektu składać się będą z: wyjazdu do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz warsztatów teatralnych, których zwieńczeniem będzie wystawienie przygotowanego podczas zajęć spektaklu pt. „Piękna i Bestia”. Działania twórczo-teatralne będą zajęciami dodatkowymi, odbywającymi się w godzinach popołudniowych, po zakończonych zajęciach w ŚDS.

Przygotowany podczas zajęć spektakl zostanie wystawiony w Teatrze Propozycji „Dialog” dnia 5 grudnia 2011 roku dla zaproszonych gości. Ponadto spektakl po zakończonych działaniach projektowych będzie cyklicznie wystawiany dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie ich placówek.