Projekt „Zwrot na niezależność!” 05-30.06.2022 r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie,
z radością informuje, że z dniem  1 maja 2022r.
rozpoczęło realizację projektu
„Zwrot na niezależność!”
finansowanego ze środków PFRON za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.


Termin realizacji: 05-30.06.2022 r.

Miejsce Realizacji: OREW, ul. Wyspiańskiego 4, Koszalin

Dla kogo? 19 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i współtowarzysząca niepełnosprawnością ruchową.


Cel:

  • poprawa sprawności ogólnej oraz wydolności ruchowej osoby z niepełnosprawnością
  • poprawa samodzielności i niezależności osoby z niepełnosprawnością oraz funkcjonalność osiągniętych kompetencji

Rodzaj wsparcia: rehabilitacja ruchowa
W ramach realizacji projektu zrealizowanych zostanie 246 godz. specjalistycznych zajęć rehabilitacji ruchowej opartych na Indywidualnych Programach Rehabilitacji.


                                alt     

 


  >>>powrót do aktualności<<<