„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” projekt grantowy dla pracowników WTZ 2

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie informuje, iż otrzymał środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania warsztatom terapii zajęciowej lub organizacjom realizującym na podstawie umów z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnościami.


Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach powierzenia grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Beneficjenci grantu: 15  pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2

Okres wsparcia: 01.09.2020-26.11.2020 roku

Wysokość dofinansowania: 11.340,00 zł

>>>powrót do strony głównej<<<