„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” - projekt grantowy dla realizatorów projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie informuje, iż otrzymał środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania warsztatom terapii zajęciowej lub organizacjom realizującym na podstawie umów z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnościami.


Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach powierzenia grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Beneficjenci grantu: 22 realizatorów projektu „Przez rehabilitację do samodzielności…” prowadzonego w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.

Okres wsparcia: 01.09.2020-26.11.2020 roku

Wysokość dofinansowania: 16.632,00 zł

  

>>>powrót do strony głównej<<<