Nowe zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Koszalin

Środowiskowy Dom Samopomocy w roku 2010 jest realizatorem zadania z zakresu pomocy społecznej, dofinansowanego przez Urząd Miasta Koszalina, pod nazwą: "Prowadzenie działań, wspierających umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, zapobiegających ich marginalizacji społecznej".

Realizacja zadania trwa od 1.03.2010r. do 31.12.2010r. w trzech fazach- przygotowawczej, właściwej realizacji zadania i fazie zakończenia zadania.

Uczestnikami zadania jest 8 domowników ŚDS, wymagających dodatkowego wsparcia w funkcjonowaniu społecznym i osobistym. W ramach zadania przewidziano:

  • trening umiejętności społecznych,
  • trening samodzielności jako całodobowy krótkoterminowy pobyt domowników w pokoju treningowym,
  • zajęcia dogoterapii,
  • zajęcia ruchowo- rekreacyjne na basenie w hotelu Atlantic w Nowych Bielicach.

Zadanie jest uzupełnieniem i wzbogaceniem oferty rehabilitacyjnej ŚDS i współdziała z zadaniem dofinanowanym przez PFRON.