Wydanie biuletynu informacyjnego, skierowanego do środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną

PSOUU Koło w Koszalinie, w miesiącach kwietniu i maju 2008 roku realizowało projekt dofinansowany przez PFRON z programu Partner III moduł B, dotyczący wydania biuletynu informacyjnego, skierowanego do środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenia społecznego.

Celem wydania biuletynu jest promowanie działań, jakie Koło podejmuje dla swoich podopiecznych oraz ich znaczenia dla lokalnego środowiska. Spowoduje to wzrost zainteresowania otoczenia lokalną społecznością osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potrzebami i możliwościami, poszerzy się krąg interesariuszy Koła. Dzięki zawartym w biuletynie informacjom docierającym do szerokiego grona odbiorców, Koło będzie mogło otoczyć swoją pomocą inne, nie zrzeszone dotychczas osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.

Wkładka skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną, informująca o podstawowych prawach i obowiązkach obywatelskich przyczyni się do wzrastania wiedzy i świadomości obywatelskiej tych osób.

Biuletyn w nakładzie 1600 sztuk będzie rozprowadzany nieodpłatnie w siedzibie PSOUU Koła w Koszalinie, w siedzibach instytucji partnerskich i innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.