"Bliżej siebie"- grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

Od maja 2008 roku PSOUU Koło w Koszalinie realizuje projekt "Bliżej siebie" - grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach projektu, cyklicznie jeden raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów wychowanków OREW.

W imieniu wszystkich odbiorców projektu, pragniemy podziękować przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za udzielenie nam wsparcia finansowego oraz umożliwienie realizacji tak wartościowego projektu.

Zarząd PSOUU Koła w Koszalinie oraz Dyrekcja OREW.