"Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie"

W dniu 30.11.2007 roku zakończyliśmy trwający 4 miesiące projekt: "Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie", finansowany przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. W ramach projektu organizowane były zajęcia aktywizująco – poznawcze dla 12 dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnych, będących wychowankami naszego Ośrodka. W ramach tych zajęć zorganizowano zajęcia w zakresie stymulacji polisensorycznej, trening zaradności społecznej, trening interakcji społecznych poprzez uczestnictwo w sztuce, trening komunikacyjny oraz zajęcia prowadzone metodą W.Sherborne i Ch. Knill.

Pragniemy serdecznie podziękować Marszałkowi Zachodniopomorskiemu Panu Norbertowi Orbryckiemu za wyróżnienie naszego Projektu oraz wsparcie jego realizacji !!!

Kadra i Dyrekcja OREW