"Trening Samodzielności - pokoje krótkoterminowego pobytu całodobowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Od dnia 16 marca 2009 roku PSOUU Koło w Koszalinie było realizatorem zadania publicznego pod nazwą "Trening Samodzielności-pokoje krótkoterminowego pobytu całodobowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" dofinansowanego przez Gminę Miasto Koszalin.

Realizacja zadania trwała do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zrealizowano 50 dni pobytu treningowego i 16 dni pobytu interwencyjnego (w przypadku konieczności objęcia opieką podopiecznego w trudnej sytuacji rodzinnej). W zadaniu wzięło udział 14 osób - uczestników placówek Koła. Jednoczasowo w treningu wzięło udział 1 lub 2 osoby, w zależności od stopnia ich samodzielności i stanu funkcjonalnego.

Zaplanowanym rezultatem było podniesienie poziomu samodzielności podopiecznych, umożliwienie im rzeczywistego przeżywania dorosłości, decyzyjności i rozwoju osobistego. Trening odbywał się w obecności opiekunów treningu-osoby z personelu merytorycznego placówek Koła tak, aby przebiegał w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa uczestników, udzielania im niezbędnej pomocy i zachowania intymności uczestników. Do realizacji pobytu treningowego przygotowano 2 pokoje treningowe.