Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego

Od 01.09 do 31.12.2007 roku nasza Placówka realizowała zadanie publiczne z zakresu pomocy publicznej pn. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, finansowane przez Urząd Miasta Koszalina.

Dzięki uzyskanemu wsparciu udało nam się zakupić podstawowe umeblowanie do naszej Placówki, dowozić i odwozić z zajęć część naszych wychowanków, a także utrzymać pomieszczenia, w których odbywały się nasze zajęcia.

Pragniemy serdecznie podziękować Prezydentowi Miasta Koszalina Panu Mirosławowi Mikietyńskiemu za pomoc i wsparcie, którego nam udzielił.

Kadra i Dyrekcja OREW