1. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Rozpoczął się I okres realizacji projektu „Przez rehabilitację do samodzielności…” w ramach którego 28 uczestników w wieku od 8 do 25 r..ż uczestniczy w intensywnej, wielospecjalistycznej terapii. Uczestnicy projektu to również 24- czworo dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 r. ż. które
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objęte będą kompleksowymi formami rehabilitacji.

Przez rehabilitację do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.