6.Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach projektu prowadzone są zajęcia psychologiczne. Mają na celu rozwój umiejętności interpersonalnych, udzielenie wsparcia psychologicznego rodzicom uczestników oraz pobudzenie motywacji beneficjentów do działania i pokonywania trudności. Zajęcia odbywają się indywidualnie. Zachęcamy wszystkich rodziców, których dzieci uczestniczą w projekcie do konsultacji
z psychologiem. Kontakt : Mgr Justyna Borek 94 345 08 53

Przez rehabilitację do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.