15. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach projektu odbywają  się zajęcia treningu w zakresie samodzielności, interakcji społecznych
i orientacji zawodowej prowadzony przez trenerów społeczno-zawodowych. Głównym celem jest osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie podopiecznych, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania w ich naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Trening kształtować będzie właściwe zachowania w miejscu publicznym, zachowanie w sklepie, korzystanie z komunikacji miejskiej, zachowanie na przejściu dla pieszych, przewidywanie trudności i unikanie kłopotów, podejmowanie decyzji, zadawanie pytań i proszenie
o pomoc, rozwój podstawowych umiejętności z zakresu samoobsługi i samodzielności, określenia norm społecznych panujących w grupie.
Do realizacji zajęć wykorzystano wiele metod terapeutycznych tj. Makaton, piktogramy, gesty (komunikacja alternatywna), bajkoterapię, muzykoterapię i wiele innych.  Realizacja tych zajęć odbywać będzie się zarówno na terenie ośrodka, jak i w miejscach użyteczności publicznej w formie indywidualnej.

„Przez rehabilitacje do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.