10. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Rozpoczął się II okres realizacji projektu „Przez rehabilitację do samodzielności…” w ramach  którego 32 uczestników w wieku od 8 do 25 r..ż uczestniczy w intensywnej, wielospecjalistycznej terapii. Uczestnicy projektu to również 27- siedmioro dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 r. ż. które
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objęte będą kompleksowymi formami rehabilitacji. „Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.
W ramach rozpoczętego II okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów opracował Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 32 uczestników w wieku
od 8 do 25 r. ż oraz  27 uczestników w wieku od 0 do 7 r. ż.
Beneficjenci projektu  realizują  założone  cele zawarte w Indywidualnym Programie Działania. Zespół Specjalistów opracował również dla każdego beneficjenta wieloprofilową diagnozę funkcjonalną, i na jej podstawie określił działania - formy wsparcia jakich wymaga osoba niepełnosprawna uwzględniając jej możliwości psychofizyczne.

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.