Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie,a pokaże,że potrafię" - Trwają Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

W dniu 11 stycznia 2014 roku uczestnicy i uczestniczki projektu „Pomóżcie, a pokażę, że potrafię...” rozpoczęli zajęcia w ramach Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy. 20 godzin zajęć umożliwi zdobycie wiedzy na temat sposobów zbierania informacji o potencjalnych pracodawcach oraz da możliwość przeanalizowania własnych oczekiwań i potrzeb związanych z przyszłym miejscem pracy (m.in. preferowane środowisko pracy, stanowisko, branża).

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki nauczą się pisać CV oraz List Motywacyjny, a także przygotowywać inne dokumenty związane z procesem rekrutacji. Prowadząca zajęcia przedstawi także najczęściej popełniane błędy przez kandydatów do pracy oraz przedstawi wachlarz przydatnych informacji i wskazówek.

Cykl Warsztatów zakończy się symulacją rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której uczestnicy będą mogli w praktyce przećwiczyć przebieg rozmowy, wykorzystując wcześniej zdobyte informacje. Warsztaty dadzą możliwość zdobycia cennych informacji ściśle związanych z procesem poszukiwania pracy, które są niezwykle cenne dla osób niepełnosprawnych chcących wkroczyć na rynek pracy.

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, w których bierze udział 20 osób potrwają do lutego 2014 roku. Prowadzi je doświadczona trenerka Pani Dorota Tryniszewska.