Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie,a pokaże,że potrafię" - Pracują nad sobą.

Dzięki wsparciu trenerki oraz uczestników grupy, 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie, rozwija swoje kompetencje interpersonalne. Podczas ostatnich zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu uczyli się jaki wpływ na postawione sobie cele ma pozytywne nastawienie i myślenie.

Celem zajęć było uświadomienie wzorców myślenia oraz ich zamiana na bardziej konstruktywne i pozytywne. Przejście tego etapu miało pomóc uczestnikom w kreowaniu własnych celów, zaś zajęcia z motywacji umożliwić odkrycie własnej drogi do sukcesu. Na kolejnych godzinach zajęć beneficjenci zgłębiali techniki asertywności. Za pomocą mapy asertywności dowiedzieli się w jakich sytuacjach korzystają ze swojego prawa do asertywnego zachowania, a w jakich mają z tym kłopot. Zajęcia miały na celu pokazanie sytuacji, poprzez które uczestnicy są w gorszym nastroju, czują własną bezradność, zakłopotanie oraz zmniejsza się ich wiara w siebie.
Dzięki takim zajęciom uczestniczki i uczestnicy projektu w sposób bardziej kontrolowany będą panować nad swoimi emocjami w różnych sytuacjach zarówno osobistych jak i zawodowych.

Zajęcia trening umiejętności psychospołecznych odbywają się w ramach projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie". W II edycji projektu uczestniczy 7 kobiet i 13 mężczyzn z terenu miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego.

alt