Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie,a pokaże,że potrafię" - Nowe zajęcia,nowe umiejętności

Wraz z  rozpoczęciem kolejnego miesiąca uczestnicy II edycji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię.." mieli okazję uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia. Spotkania z psychologiem pozwolą na bieżąco analizować i rozwiązywać problemy towarzyszące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych. Będę także okazją do wzajemnego motywowania się do pracy nad sobą oraz nauką radzenie sobie ze stresem zarówno w poszukiwaniu pracy jak i aktywnym życiu zawodowym.

Motywację do rozwoju osobistego i zawodowego u uczestniczek i uczestników projektu  będzie również podtrzymywał specjalista rozwoju osobistego. Poprzez indywidualne podejście do każdego beneficjenta, rozwijanie jego potrzeb i zainteresowań, nastąpi wzmocnienie indywidualnego potencjału do aktywnego życia społeczno - zawodowego każdego z uczestników.

"Pomóżcie, a pokażę, że potrafię program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie" to przedsięwzięcie realizowane przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Projektu - Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.
W II edycji projektu, realizowanej od września 2013 roku uczestniczy 7 kobiet i 13 mężczyzn z terenu Miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego.

alt