Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie

Serdecznie zachęcamy osoby niepełnosprawne intelektualnie do rozważenia korzyści jakie mogą uzyskać będąc uczestnikami / uczestniczkami kolejnej edycji projektu pt. "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie". Poniżej przedstawiamy przykładowe argumenty jakie przemawiające za uczestnictwem w projekcie.
Co zyskam poprzez udział w projekcie:
* wzrosną moje umiejętności społeczne i zawodowe,

* sprawdzę się w roli pracownika poprzez udział w praktykach zawodowych,
* będę miał / miała szansę na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
* nauczę się sporządzać dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny),
* dowiem się jaki i gdzie szukać ofert pracy,
* nauczę się obsługi komputera,
* nawiążę koleżeńskie relacji z osobami niepełnosprawnymi uczestniczącymi w projekcie,
* nauczę się pracować indywidualnie i w grupie,
* poznam swoje mocne i słabe strony,
* nauczę się panować nad emocjami, a stres nie będzie mnie już paraliżował,
* spędzę czas w miłej atmosferze wśród otwartych ludzi,
* odkryję moje zalety z których dotychczas nie zdawałem / zdawałam sobie sprawy,
* przezwyciężę swoje trudności i obawy,
* podzielę się swoimi lękami z ludźmi, którzy mogą mieć podobne problemy do moich,
* udowodnię, że niepełnosprawność w żaden sposób mnie nie ogranicza,
... oraz wiele, wiele innych, które będą dla mnie cenne i przydatne w przyszłości
Już dziś zastanów się co Tobie da udział w projekcie. My wiemy, że nie będzie to czas zmarnowany. Czekamy na Twoją decyzję do 9 października 2013 r. Zapraszamy!!!
Dokumenty rekrutacyjne:
* formularz zgłoszeniowy
*
regulamin uczestnictwa w projekcie (po zmianach)