Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Ostatnie zajęcia dla osób niepelnosprawnych

Przez ostatnie 12 miesięcy, 11 kobiet i 9 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego aktywnie uczestniczyło w zajęciach projektowych. Harmonogram zajęć był intensywny, jednakże adekwatny do potrzeb i zdolności uczestniczek i uczestników, dzięki czemu z każdym dniem powiększali swoją wiedzę z oferowanej tematyki.

Beneficjenci systematycznie uczęszczali na zajęcia, ściśle współpracując z trenerami. Jak sami przyznali w badaniach ankietowych projekt spełnił ich oczekiwania. Pozwolił podnieść/nabyć kwalifikacje zawodowe oraz wzmocnić indywidualny potencjał do aktywnego życia społeczno-zawodowego. Dzięki udziałowi w  projekcie dotychczas czterem osobom udało się podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Wierzymy, że liczba ta wzrośnie, a praca będzie źródłem wielu satysfakcji dla osób wkraczających na rynek pracy.

alt