Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Praktyka zawodowa szansą na zatrudnienie

Już 14 z 19 beneficjentów projektu, odbyło 40 godz. praktyki zawodowej, podczas której mogli sprawdzić się w roli pracownika, poznać zasady panujące w zakładach pracy, nawiązać nowe kontakty zawodowe i osobiste.

Uczestnicy mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w następujących przedsiębiorstwach:
1. Piekarnia "Kaliszczak"
2. Espersen Polska Sp. z o.o
3. EM-MED Spółka Cywilna
4. MPS International Ltd. Sp. z o.o.
5. Auto - Elektryk Piotr Zięcina

W imieniu realizatorów oraz uczestników i uczestniczek projektu serdecznie dziękujemy pracodawcom za możliwość realizacji praktyk, wdrożenie oraz opiekę nad beneficjentami. Szczególnie cieszy nas fakt, że poprzez realizację praktyki zawodowej 3 beneficjentom projektu udało się znaleźć zatrudnienie. A jedna uczestniczka rozpoczęła pracę przed rozpoczęciem praktyk.

Projekt "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie", współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.