Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Grunt to dobra ścieżka zawodowa

W zeszłym tygodniu zakończyły się zajęcia ze specjalistą rozwoju osobistego. Podczas 18 godz. zajęć trwających od listopada 2012 roku beneficjenci pod czujnym okiem trenerki rozwijali swoje kompetencje osobiste i zawodowe. Indywidualne podejście do każdego uczestnika i uczestniczki projektu, uwzględniające różnice w potrzebach i zainteresowaniach pozwoliły zaplanować ścieżkę rozwoju w sposób adekwatny do ich potrzeb i zdolności.

Za kilka dni przed uczestnikami ostatnie zajęcia z tematyki rynku pracy, na których to poznają bieżącą sytuację lokalnego rynku pracy, dostępne oferty oraz sposoby ich szukania i praktycznego aplikowania. Kompleksowe wsparcie oferowane w ramach projektu ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Projekt "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie", współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.