Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Praktycznie o zawodzie...

Uczestnicy i uczestniczki projektu „Pomóżcie, a pokażę, że potrafię…” rozpoczynają praktyczne zapoznanie się ze stanowiskiem pracy. Trwająca 40 godzin praktyka zawodowa to szansa do wykorzystania nabywanych przez ostatnie 8 miesięcy umiejętności społeczno-zawodowych.

Praktyki mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, zmianę postawy na aktywna zawodowo oraz wzmocnienie indywidualnego potencjału do jeszcze bardziej aktywnego życia społecznego. Czynności wykonywane przez Uczestników praktyk uwzględniają zadania możliwe do wykonania przez osobę niepełnosprawną intelektualnie.

 

Podpisanych zostało jak dotąd 5 umów z niepełnosprawnymi intelektualnie osobami. Czwórka z nich od 13 maja skierowanych została do koszalińskiej piekarni „Kaliszczak” w charakterze pomocników przy transporcie produktów, w czynnościach porządkowych czy w przygotowywaniu półproduktów do wyrobu.