Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Niepełnosprawni na rynku pracy

Szerokie wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię..."ma przyczynić się do zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej. Niepełnosprawność intelektualna nie stoi na przeszkodzie do podjęcia zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne wykazują bardzo duże zaangażowanie w powierzone im czynności, są sumiennymi i obowiązkowymi pracownikami. Mimo ich chęci do podjęcia zatrudnienia nadal mają duże problemy ze znalezieniem pracy. Liczne stereotypy jakimi posługuje się społeczeństwo sprawiają, że osoby niepełnosprawne mimo najszczerszych chęci nie mogą znaleźć i utrzymać zatrudnienia. Brak wiary otoczenia w ich możliwości przekłada się na zniechęcenie samych niepełnosprawnych. 

Projekt "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię..." pokazuje, że osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą aktywnie uczestniczyć na rynku pracy. Praktyki zawodowe, w których uczestniczą beneficjenci projektu pokazują, że osoba niepełnosprawna doskonale radzi sobie jako pracownik. Odpowiedni dobór czynności, zgodny z predyspozycjami osoby niepełnosprawnej oraz zaufanie w jej umiejętności z pewnością przyniosą korzyści zarówno dla pracodawcy jak i osób defaworyzowanych na rynku pracy.

alt