Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Rynek pracy bardziej zrozumiały

Za uczestnikami projektu "Pomóżcie, a pokażę ..." już cztery miesiące intensywnych zajęć. Po kompleksowych zajęciach z  zakresu wsparcia psychologiczno-doradczego przyszedł czas na warsztaty i szkolenia.

20 niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i mężczyzn z Miasta Koszalin oraz powiatu koszalińskiego powoli jest przygotowywana do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Bez zastanowienia można powiedzieć że "ABC rynku pracy" opanowali bardzo dobrze. List motywacyjny, CV, rozmowa kwalifikacyjna to zagadnienia, które poruszano na zajęciach z doradcą zawodnym. Nie unikano trudnych tematów, szczegółowo omówiono szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy chętnie dzielą się swoimi marzeniami i planami związanymi z własną ścieżką rozwoju zawodowego. Usamodzielnienie się, rozwijanie swojej wiedzy ma dla nich duże znaczenie. Swoimi umiejętnościami chętnie podzielą się z otoczeniem. Jak sami podkreślają zdobycie i utrzymanie pracy ma dla nich duże znaczenie. Obawiają się jednak że ze względu na niepełnosprawność mogą nie dostać szansy na pokazanie tego co potrafią, a przecież ze swojej strony mogą dać tak wiele. Pierwsze zajęcia z cyklu warsztaty aktywnego poszukiwania pracy uświadomiły uczestnikom gdzie i w jaki sposób można starać się o pracę oraz jak samemu można skonstruować ogłoszenie. Już niebawem przed uczestnikami szereg szkoleń, które jeszcze bardziej wzmocnią ich kompetencje zawodowe i przygotują do wejścia na rynek pracy.

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu PO KL 7.4. "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię - program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie"

      alt         alt
alt alt
alt alt
alt alt