Etapy realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"-ETAP II

 

ETAP II

Rozpoczęły się pierwsze działania projektowe "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię..."

Uczestnicy projektu PO KL 7.4 "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie" rozpoczęli kolejne działania projektowe.
Podczas zajęć Treningu Umiejętności Psychospołecznych 9 kobiet i 11 mężczyzn z terenu Miasta oraz powiatu koszalińskiego poznawało tajniki integracji i komunikacji interpersonalnej w zespole. Uczestnicy oraz uczestniczki uczyli się form i zasad współpracy w grupie, określali role grupowe oraz dyskutowali na temat swoich oczekiwań i obaw.

alt alt

Drugie zajęcia poświecone były sztuce porozumiewania się z drugim człowiekiem. Celem zajęć było m.in. uczenie się mówienia wprost o swoich uczuciach i wyrażanie swojego zdania jak również nabycie wiedzy na temat blokad i barier w komunikacji. Praca w grupach oraz odgrywanie scenek pokazało uczestnikom w jaki sposób formułować myśli, na czym polega sztuka uważnego słuchana oraz jak wielką rolę odgrywa mowa ciała.

alt  alt

Dotychczas 9 osób miało okazję uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, gdzie poprzez różnego rodzaju zadania udało się określić ich zainteresowania i możliwości.
Od listopada Beneficjenci projektu rozpoczną zajęcia grupy wsparcia, na których będą analizować pojawiające się problemy oraz rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne. Tymczasem indywidualne spotkania ze specjalistę rozwoju osobistego pozwolą podtrzymać u uczestników silną motywację do rozwoju osobistego i zawodowego.