Projekt "Pomóżcie,a pokażę,że potrafię"-informacje ogólne

alt
"Pomóżcie, a pokażę, że potrafię program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie"
to przedsięwzięcie realizowane od września 2012 r. przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Projektu - Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Projekt obejmie swoimi działaniami 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-64 lat z terenu miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego. Ma on na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn objętych wsparciem.
Szereg kompleksowych działań z zakresu wsparcia psychologiczno-doradczego oraz liczne warsztaty i szkolenia przyczynią się do podniesienia/nabycia kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienia indywidualnego potencjału Beneficjentów. Kompleksowość realizowanego wsparcia jak również możliwość odbycia  praktyk zawodowych zapewnią zatrudnienie min 30% Beneficjentów Ostatecznych na otwartym rynku pracy.

Projekt "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie" realizowany jest od września 2012 r. do sierpnia 2014 r.

Wymagane kryteria dotyczące udziału w projekcie:

  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej,
  • wiek w przedziale 18-64 lata
  • miejsce zamieszkania na terenie Miasta Koszalin lub powiatu koszalińskiego

Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie przez dwie edycje projektu:
I-sza edycja: IX. 2012 – VIII. 2013;
II-ga edycja: IX. 2013 – VIII 2014;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie
 FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz  zapoznanie się z  REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Wstępnym etapem rekrutacji zajmuje się p. Joanna Zduńska, nr tel.: 94 345 08 53. Rekrutacji właściwej dokona komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z potencjalnymi Beneficjentami. Podczas rozmów indywidualnych komisja  oceni stopień predyspozycji zawodowych, motywacji do podjęcia zatrudnienia oraz umiejętności społeczne Beneficjentów. Zorganizowane zostaną dwa cykle rekrutacyjne. Oddzielnie dla każdej z 2 edycji powstaną listy 20 uczestników oraz lista rezerwowa (6 os.).

Więcej szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu p. Renata Kochanowska pod nr  tel. 94 340 35 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANE KONTAKTOWE:
Biuro projektu:
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139
tel., fax: 94 340 35 23;
tel.: 664 480 672
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
www.kcwis.org.pl

Partner projektu:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie

75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4
tel.: 94 345 08 53
fax.: 94 346 44 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.tolerancja.home.pl

W skład zespołu projektowego wchodzą:
Renata Kochanowska - Koordynatorka projektu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Izabela Felisiak - Specjalistka.ds. promocji, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Widocka - Asystentka koordynatorki,
Karolina Surzyn- Obsługa finansowo - księgowa,
Joanna Zduńska- Specjalistka.ds. monitoringu i kontaktów z BO