"Jesteśmy-nie przechodź obojętnie" - projekt dofinansowany ze środków Fundacji PZU

 

Projekt pt.
„Jesteśmy – nie przechodź obojętnie!”

zrealizowany w ramach programu fundacji PZU:
Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Cel projektu :

Priorytetowym celem podejmowanego przez Projektodawcę zadania jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stałe, efektywne, profesjonalne i systematyczne zajęcia prowadzą do aktywnego i pełnego życia społecznego oraz do jak najpełniejszej integracji. Poprzez zaplanowane działania skierowane do osób niepełnosprawnych projektodawca zakłada umożliwienie rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych rozwój własnej aktywności życiowej.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • uruchomienie stałych, profesjonalnych i nowych w naszym środowisku form terapii osób niepełnosprawnych,
  • podniesienie samooceny osób niepełnosprawnych, zmiana sposobu ich postrzegania przez samych siebie, nauczenie dokonywania realnej oceny swoich możliwości,
  • odkrywanie możliwości i talentów uczestników zajęć,
  • postawienie osób niepełnosprawnych w nowej dla nich sytuacji życiowej,
  • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez osoby niepełnosprawne,
  • stymulowanie do podejmowania samodzielnych decyzji podczas działań artystycznych oraz w formach warsztatowych, wzmaganie poczucia sprawstwa w osobach niepełnosprawnych, co przyczyni się do ich usamodzielnienia .

Zrealizowane działania w ramach projektu 

1. Samodzielności w działaniu i myśleniu:

Polegające m.in. na prowadzeniu zajęć o tematyce prozdrowotnej, poznawania środowiska lokalnego i przyrodniczego, zachowań samoobsługowych, umiejętności nadawania i odbierania informacji. Zajęcia dotyczyły również budowania relacji interpersonalnych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwiększenie obszaru samodzielności i samo decydowania, wzmocnienie samooceny, analiza słabych i mocnych stron, na dostarczaniu uczestnikom działań poczucia wsparcia, wzbudzaniu w nich otwartości na zmiany, podnoszeniu ich motywacji do aktywności ukierunkowanej na utrwalanie i doskonalenie nabytych sprawności, spowodowaniu wzrostu zaangażowania w podejmowanie aktywności, opanowanie lęku i stresu wobec nowych sytuacji, przygotowaniu osoby niepełnosprawnej do odbywania treningu samodzielności, podniesieniu samooceny.

alt alt
alt alt

2. Zajęcia Psychologiczne:

Zajęcia dotyczyły kształtowania zdolności komunikacyjnych – konkretnego i dokładnego wyrażania swoich myśli, wpływu emocji na nasz nastrój, na kształtowanie relacji z innymi ludźmi. Odgrywane były scenki, w których zastosowano odpowiednie style porozumiewania się, dopasowując je do okoliczności. Uczestnicy odkrywali własne możliwości, analizowali czynności chętnie wykonywane, poznanie swoich potrzeb ich artykulacja, sporządzenie listy potrzeb, poznawanie rodzajów potrzeb, uczenie się ich nazywania. Scenki rodzajowe dotyczyły zachowania się w różnych sytuacjach w życiu codziennym oraz były omawiane jaki wpływ mają na emocje ,nasz nastrój i innych ludzi.

alt alt
alt alt

3. Warsztaty teatralne

Uczestnicy projektu zdobywali umiejętności aktorskie niezbędne do przygotowania spektaklu. Zapoznali się z opowiadaniem Karola Dickensa pt.„Opowieść Wigilijna”. Treścią spektaklu była przygoda głównego bohatera, Scrooge'a, człowieka bardzo skąpego, nienawidzącego świąt Bożego Narodzenia, który pod wpływem ducha zmarłego wspólnika przeżywa wielką przemianę. Beneficjenci zajęć uczyli się odgrywania ról poszczególnych postaci, dokonując samodzielnego ich wyboru. Spektakl został wystawiony na deskach Koszalińskiego Teatru Dramatycznego na grudniowej Gali Świątecznej.

alt alt alt
alt alt
alt alt
alt alt alt

4. Warsztaty malarstwa szpachelkowego

Obejmowały zajęcia z malarstwa szpachelkowego z użyciem farb olejnych. Zajęcia odbywały się w terenie, również w trakcie wyjazdu na trening samodzielności, gdzie uczestnicy projektu szkicowali pejzaże ucząc się podstawowych zasad rysunku i kompozycji. Zajęcia obejmowały pracę na płótnie malarskim, naukę wypełniania przestrzeni obrazu kolorem, mieszanie kolorów, ich dobór na wybrane płaszczyzny i malowanie szpachelką. Uczestnicy zajęć malarskich zaprezentowali swoje prace na grudniowej Gali Świątecznej, która odbyła się Bałtyckim Teatrze Dramatycznym i była podsumowaniem realizacji całego projektu.

alt alt
alt alt


Zajęcia plenerowe

alt alt
alt alt
       alt alt 
alt alt
alt alt
alt alt
alt prace malarskie w fazie tworzenia

5. Warsztaty Fotograficzne

W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się z technikami fotograficznymi, posiedli wiedzę dotyczącą prawidłowości wykonania zdjęć, planowania obrazu, gry świateł, wykonywania zdjęć portretowych, krajobrazowych oraz obróbki zdjęć. Dla podniesienia atrakcyjności zajęć odbywały się one w plenerze, również w trakcie wyjazdu treningowego. Podsumowanie zajęć fotograficznych miało miejsce również na grudniowej Gali Świątecznej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Z wybranych zdjęć powstał kalendarz na rok 2013, który przedstawia osoby niepełnosprawne w różnych sytuacjach społecznych.

             alt alt
    alt alt

   Zdjęcia portretowe

  alt     alt
alt alt

alt 


Krajobrazy

alt

alt

 

 

alt
          alt           alt
alt

Architektura Zakopanego

alt alt
          alt alt

Wyjazd treningowy

Wyjazd treningowy odbył się w Zakopanym, trwał 5 dni w terminie 22.10- 27.10.2012.Miał on na celu dwa podstawowe założenia: rozszerzenie zakresu zaradności i samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, głównie z zakresu podstawowych czynności życia codziennego (m.in. realizacja potrzeb fizjologicznych, spożywanie posiłków, higiena osobista, trening ubierania) oraz drugi - praca nad lękiem separacyjnym rodziców, głównie w zakresie: kształtowania prawidłowego (adekwatnego do wieku i potencjału osobistego) wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako wiecznego dziecka, wzrostu wiary w możliwości rozwoju (emocjonalnego, społecznego, poznawczego).


Ponadto wyjazd obejmował :

  • zajęcia z arteterapii, które odbywały się w plenerze, a inspiracją artystów była sceneria Zakopanego.
  • Zajęcia fotograficzne, na których uczestnicy projektu uwieczniali piękny krajobraz naszych polskich gór i okolic, ale i siebie wzajemnie.
  • Zajęcia z samodzielności, na których omawiano radzenie sobie w sytuacjach nowych, jak sobie poradzić, jak poprosić obcą osobę o pomoc, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wartością dodaną wyjazdu było zwiedzanie Zakopanego, wyjazd do term w Bukowinie Tatrzańskiej, wycieczka na szlak górski w dolinę Białego, zwiedzanie Krupówek, wjazd kolejką na Gubałówkę i piesze z niej zejście. Pobyt na wyjeździe treningowym wywarł niezapomniane wrażenie na uczestnikach.

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt

Podsumowanie realizacji projektu 7.12.2012 roku

w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie

 

Gala Świąteczna

Podsumowaniem zaplanowanych i zrealizowanych działań projektu była Gala Świąteczna, która odbyła się 7 grudnia w Bałtyckim Tetrze Dramatycznym. Na Gali zaprezentowano przedstawienie pt. "Opowieść Wigilijna", zorganizowano wystawę fotograficzną, wystawę prac malarskich, na których uwieczniony został świat widziany oczami osób niepełnosprawnych intelektualnie. Odbyła się prezentacja kalendarza na rok 2013. Wnioskodawca do współpracy zaprosił uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, którzy zaprezentowali program wokalno – rytmiczny związany ze świętami Bożego Narodzenia. Gala Świąteczna była doskonałą okazją do podsumowania projektu, a zarazem wprowadziła koszalinian w świąteczną atmosferę. Widownia, która wypełniła teatr po brzegi podziękowała aktorom owacjami na stojąco, w niejednym oku zakręciła się łza. Było to piękne przedstawienie, które widzom dostarczyło wiele emocji.

alt alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
Występ uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie
alt alt
alt alt
alt alt
Podzieliliśmy się opłatkiem z widzami Owacje na stojąco
alt alt

Poczęstunek oraz kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez podopiecznych PSOUU Koło w Koszalinie.

alt alt

Wystawa prac powstałych na warsztatach fotograficznych

alt alt

Wystawa prac malarskich powstałych w ramach zajęc projektowych

       alt alt