"Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wpływanie na ich otoczenie społeczne"

Dnia 30 października 2009 zakończyła się realizacja zadania pod nazwą "Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wpływanie na ich otoczenie społeczne", dofinansowanego przez PFRON w ramach realizacji II konkursu. Realizacja zadania przewidywała zajęcia szkoleniowo- warsztatowe dla rodziców/ opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych intelektualnie. W realizacji wzięło udział 60 osób- 40 rodziców/ opiekunów i 20 terapeutów. Uczestnicy byli mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zadanie realizowane było w Unieściu, w ośrodku wczasowym "Horyzont". Zrealizowano 2 moduły szkoleniowe dla rodziców/opiekunów i 2 moduły szkoleniowe dla terapeutów osób niepełnosprawnych.

Każdy uczestnik z grupy rodziców odbył 3h szkolenia z seksuologiem, 1,5 h zajęć z dietetykiem, 2 h spotkania z prawnikiem, 11 h zajęć z psychologiem o tematyce: aspekty rodzicielstwa i dorastanie dziecka niepełnosprawnego (3h), postawy rodzicielskie (2h), wypalenie rodzicielskie (2h), dorastanie, a nadopiekuńczość (4h), 2 h zajęć z psychologiem na temat radzenia sobie z seksualnością dziecka niepełnosprawnego, 4 h zajęć z technik relaksacji, 3h zajęć z tematyki dotyczącej Zakładu Aktywności Zawodowej.

Grupa terapeutów odbyła 11 h zajęć z psychologiem: motywacja do zmian (2h),budowanie relacji ze środowiskiem rodzinnym podopiecznego (4h), przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (3h) oraz 2 h psychologicznych konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych. Grupa odbyła także 3h zajęć dotyczących form rehabilitacji zawodowej w ZAZ, 4h zajęć z zakresu self- adwokatury, 4h zajęć z technik relaksacji, 4h zajęć dotyczących tworzenia planów rehabilitacji i ich ewaluacji.

Efektem było przygotowanie 40 Indywidualnych Planów Działania dla beneficjentów ostatecznych projektu- osoby niepełnosprawne.

Z analizy ankiet oceniających realizację można wnioskować o dużej potrzebie uczestnictwa rodziców/ opiekunów i terapeutów w takiego typu wielodziedzinowych szkoleniach.