„Gotowi do pracy - wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”

Projekt pod nazwą „ Gotowi do pracy- wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia” realizowano w miesiącach wrześniu i październiku 2007 roku. Udział w realizacji projektu wzięło 12 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i Nr 2 w Koszalinie. Projekt realizowany był na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy działań projektu odbyli cykl 72 godzin szkoleń z profesjonalną kadrą - doradcami zawodowymi, psychologiem, rehabilitantem społecznym, trenerami umiejętności społecznych, prawnikiem. Zostali również zdiagnozowani przez lekarza internistę i lekarza medycyny pracy pod kątem ich możliwości wykonywania zawodu.

Uczestnicy wzięli udział w grupowych warsztatach psychologicznych oraz indywidualnych sesjach poradnictwa zawodowego, których celem było przełamanie barier tak osobistych, jak i obiektywnych, mogących sprawiać trudności w wejściu na otwarty rynek pracy i utrzymanie się na nim.

Przy aktywnym udziale każdego uczestnika opracowany został Indywidualny Plan Działania, którego celem jest ułatwienie poruszania się na otwartym rynku pracy i aktywnego w nim uczestnictwa, zgodnie z własnymi możliwościami i talentami.