2.Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

Rozpoczął się III okres realizacji projektu w ramach którego troje rehabilitantów ruchowych kontynuuje intensywną terapię z uczestnikami projektu. Celem zajęć rehabilitacyjnych jest poprawa sprawności ogólnej oraz wydolności ruchowej osoby niepełnosprawnej. Poprawa samodzielności i niezależności, wykorzystywanie osiągniętych sprawności w życiu codziennym (funkcjonalność). Dążenie do normalizacji napięcia mięśniowego, wzmacnianie siły mięśniowej, symetrii ułożenia ciała, wypracowanie prawidłowych reakcji ruchowych poprzez automatyzmy, wyzwalanie rotacji, reakcji wyprostnych, reakcji podparcia i równowagi. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Dążąc do założonych celów programowych stosowane są następujące ćwiczenia: czynne, bierne, redresyjne, ćwiczenia korekcyjne i pozycjonowanie podczas wszystkich form wsparcia proponowanych beneficjentom zadania, ćwiczenia naprzemienne, skrzyżne i manualne, w zakresie koordynacji wzrokowo - ruchowej, ćwiczenia równoważne i odruchów obronnych, masaże, hydromasaże, ćwiczenia z wykorzystaniem elementów metody NDT - Bobath, W. Sherborn, S. Masgutowej.

29

 4

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – III okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2014-31.03.2015 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie