4.Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

III okres realizacji projektu to kontynuacja zajęć logopedycznych prowadzonych w formie indywidualnej przez logopedów na terenie ośrodka. Ich celem jest usprawnianie aparatu mowy, rozwijanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, usprawnianie prawidłowego oddychania, zwiększenia pojemności życiowej płuc, pobudzanie elastyczności przepony, rozwijanie umiejętności żucia i przełykania.
Realizując zadania logopedzi ćwiczą aparat mowy, wykonują masaże wewnętrzne i zewnętrzne jamy ustnej z wykorzystaniem metod: M. Bogdanowicz, J.Cieszyńskiej - sekwencyjno - symultanicznej, metody Dennisona, metody werbalno - tonalnej, logorytmiki, czytania globalnego, metody Castillo - Moralesa. Do realizacji zajęć włączane są programy logopedyczne z wykorzystaniem komputera.

10

02
„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – III okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2014-31.03.2015 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie