Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

Zakończył się I okres realizacji zadania „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” dofinansowany ze środków PFRON

W projekcie uczestniczyło 40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – beneficjantów zadania.

Cele i zadania założone do realizacji w tym okresie zostały osiągnięte.

W imieniu wszystkich odbiorców projektu,
pragniemy podziękować przedstawicielom PFRON
za udzielenie nam wsparcia finansowego
oraz umożliwienie realizacji tak wartościowego projektu.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” –  okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.01.2012-31.03.2013 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie