Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW" - konsultacje psychologiczne

Po miesięcznej przerwie rozpoczęły się zajęcia psychologiczne. Zajęcia mają na celu rozwój umiejętności interpersonalnych, udzielenie wsparcia psychologicznego oraz pobudzenie motywacji beneficjentów do działania i pokonywania trudności. Zajęcia odbywają się indywidualnie.

Zapraszamy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie
na konsultacje z psychologiem!!!!

 

Kontakt :

Mgr Justyna Borek 94 345 08 53

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2013-31.03.2014 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie