Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW" - Rekrutacja zakończona

W dniu 30.03.2013roku została  przeprowadzona na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego rekrutacja do zadania „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW”.

Rekrutację przeprowadził koordynator wraz z zespołem specjalistów.

Kryteria formalne rekrutacji:

1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu: umiarkowanym, znacznym lub głębokim

2. Wiek: 3-25 lat

Zakwalifikowanych zostało 40  dzieci I młodzieży, z czego 7 z orzeczoną niepełnosprawnością znaczną oraz 33 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2013-31.03.2014 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie