Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW nr 1

W terminie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Koszalinie zrealizowany został projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt dotyczył prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW nr 1.

Cele projektu było zwiększenie samodzielności, aktywności społecznej i samowystarczalności dzieci i młodzieży, a także przygotowanie do pełnienia ról społecznych w różnych środowiskach oraz wprowadzenie do aktywnego życia w społeczeństwie lokalnym.

W projekcie uczestniczyło 20 wychowanków OREW.

Realizowano zadania w ramach:

  • treningu w zakresie zaradności,
  • treningu w zakresie interakcji społecznych,
  • zajęć z hipoterapii,
  • zajęć w zakresie orientacji zawodowej,
  • zajęć prowadzoną metodą Integracji Sensorycznej (SI) A. Jeana Ayers
  • zajęć logopedycznych,
  • zajęć psychologicznych.