Szkolenia dla kadry - kwiecień 2016

alt

Po woli kończą się działania zaplanowane  w projekcie „Droga do samodzielności”. Rodzice i osoby niepełnosprawne przeszli całą ścieżkę zaplanowanych działań. Ostatnim elementem pozostał warsztat dla przedstawicieli kadry naszego ośrodka. Praca terapeuty niesie ze sobą wiele wyzwań, mierzenia się z nowymi problemami, nowymi sytuacjami. Dorosłość osób niepełnosprawnych to jeden z trudnych tematów jaki poruszany jest w codziennej pracy stowarzyszenia, w relacjach między pracownikami a wychowankami placówki. Kadra PSOUU musi podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje oraz dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia i potrzeb osób z którymi pracuje.

Chcąc wiedzieć więcej i lepiej sprostać tym okolicznością przez dwa dni, pod okiem fachowego trenera, będziemy poznawać, omawiać i analizować. Podczas warsztatu "Niepełnosprawność intelektualna w obliczu dorosłości" zmierzymy się m.in. z takimi zagadnieniami jak: pełnoletniość i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną, ubezwłasnowolnienie jako naruszenie wolności i praw człowieka, dyskryminacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Warsztat rozwieje nasze wątpliwości, da odpowiedź na nurtujące pytania, co pozwoli efektywniej wykonywać powierzone obowiązki.