Terapia

Terapia obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, które mają na celu optymalne wspomaganie rozwoju osoby niepełnosprawnej ze specyficznymi trudnościami. Dobór odpowiedniego typu terapii jest zindywidualizowany i zależy od wielu czynników m.in. wieku, poziomu funkcjonowania psychoruchowego, indywidualnych potrzeb i predyspozycji osoby niepełnosprawnej.