Zapytanie ofertowe nr 2/2022 "XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne"

Zapytanie ofertowe nr 2/2022 "XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne"

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

" XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne "

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA SAMOPOMOCOWA, POZARZĄDOWA I NIEDOCHODOWA

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN, 93-1020-2791-0000-7102-0009-6552,

SWIFT B PKO PL PW,  NIP:669-19-13-337,  KRS nr 0000036441

Wyspiańskiego 4, 75-629 KOSZALIN, tel. (94) 345-08-53, fax (94) 346-44-84

www.niepełnosprawni.koszalin.pl


Koszalin 14.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2022 koszty zakwaterowania i wyżywienia osób biorących udział w XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych w dniach 14-16 września 2022 r.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty w ramach odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2022


Zakwaterowania i wyżywienia osób biorących udział w XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych


I. Przedmiot oferty:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie 1 (jednego) ośrodka dostoswanego do osób z niepełnosprawnością ruchową, gdzie w dniach 14-16 września 2022 roku zostanie zrealizowana  impreza plenerowa dla 440 osób

oraz

  • zakwaterowanie 230 osób (nocleg wraz ze śniadaniem  w dniach 14-15 oraz 15-16 września 2022 roku)
  • poczęstunek w pierwszym dniu imprezy (14.09.2022r.) –  danie na ciepło  dla 50 osób serwowane na świeżym powietrzu
  • wyżywienie dla 230 osób - 3 posiłki (obiad w dniu 14września 2022 r., 2 x kolacja – w dniu 14 września 2022 oraz 15 września 2022 r.)
  • 2 pikniki - ciepłe potrawy obiadowe (np. grill) dla 440 osób (w dniach 15,16 września 2022 r.)
  • udostepnienia terenu zielonego  w Ośrodku, w celu realizacji  3 dniowej imprezy dla  440 osób (możliwość rozłożenia namiotów, stołów, krzeseł, sztalug itp.)
  • w razie niepogody  (deszczu, silnego wiatru itp.) zapewnienie zadaszonego  miejsca do dalszej realizacji imprezy

Ramy czasowe: 14-16 września 2022 r.


Lokalizacja: nadmorska miejscowość - do 25 kilometrów od Koszalina


II. Opis przedmiotu oferty:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty znajdują się w >>>naciśnij link>>> ZAPYTANIE OFERTOWE <<<naciśnij link<<<


Termin i miejsce składania ofert

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15:30 w formie pisemnej w sekretariacie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na miejsce realizacji imprezy plenerowej – „ XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych”.


Kontakt:

W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Ewa Cyngielkoordynator projektutel. 094-341-53-83


>>>powrót do ogłoszeń<<<