Upublicznienie wyników 2022

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 – informacja o wyłonionych oferentach

"DECYZJA+DOŚWIADCZENIE=AUTONOMIA"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA SAMOPOMOCOWA , POZARZĄDOWA I NIEDOCHODOWA

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN, 93-1020-2791-0000-7102-0009-6552,

SWIFT B PKO PL PW,  NIP:669-19-13-337,  KRS nr 0000036441

Wyspiańskiego 4, 75-629 KOSZALIN, tel. (94) 345-08-53, fax (94) 346-44-84

www.niepełnosprawni.koszalin.pl


                                                                                                                                                        Koszalin 01.04.2022 r.

PSONI Koło w Koszalinie informuje, iż zakończyło się  postępowanie w sprawie wyłonienia czterech realizatorów treningów w mieszkaniach treningowych w ramach realizacji projektu „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA”.

Lista wybranych Oferentów - zapytanie ofertowe nr 1/2022 z dnia 23.03.2022 r.

Lp.

Nazwa Oferenta

Wagi procentowe

1.

Urszula Markowska - Składanek

100%

2.

Mariola Szymczak

100%

3.

Joanna Szymańska

100%

4.

Anna Hossa

95,46%


Protokół weryfikacji ofert dostępny jest w siedzibie PSONI Koła w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 4.

Informacji udziela koordynator projektu – Paulina Bochno – koordynator projektu,  tel. 094 341 53 83


  >>>powrót do ogłoszeń<<<