Oferta świadczenie usług transportowych 2020-2021

LATA 2020-2021


Termin ogłoszenia specyfikacji wraz z załącznikami 19.11.2019 r. 


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu  i odwozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w latach 2020-2021”


Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w latach 2020 - 2021.


Zakres zamówienia obejmuje: przejazd pojazdów na trasach dowozu i odwozu uczestników placówek PSONI Koło w Koszalinie w ilości 64 320 wozokilometrów w 2020 r. oraz 64 320 wozokilometrów w 2021 roku, przy czym rzeczywista ilość wozokilometrów na 2021 rok zostanie określona w terminie do 30.11.2020 r.


Ofertę należy złożyć w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie,
75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4
, pok. nr 103, w terminie do dnia 03.12.2019 r., do godz. 12:00.


Otwarcie ofert 03.12.2019 r., o godz. 12:30


Załączniki:

Specyfikacja.pdf

zał. 1 OFERTA.pdf

zał. 2 Oświadczenie.pdf

zał. 3 Oświadczenie dysponuje osobami.pdf

zał. 4 Potencjał techniczny.pdf

zał. 5 Harmonogram + trasy 1.pdf

zał. 6 Umowa-1.pdf


>>>powrót do ogłoszeń<<<