Oferta świadczenie usług transportowych 2022

ROK 2022


Termin ogłoszenia specyfikacji wraz z załącznikami 08.12.2021 r. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu  i odwozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w roku 2022”


Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w roku 2022.


Zakres zamówienia obejmuje: przejazd pojazdów na trasach dowozu i odwozu uczestników placówek PSONI Koło w Koszalinie w ilości 46 054 wozokilometrów w 2022 r.


Ofertę należy złożyć w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, 75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4, pok. nr 103,


w terminie do dnia 21.12.2021 r., do godz. 12:00.


Otwarcie ofert 21.12.2021 o godz.12:30


Załączniki:

Specyfikacja 2022.pdf

zał. 1 OFERTA.pdf

zał. 2 Oświadczenie.pdf

zał. 3 Oświadczenie dysponuje osobami.pdf

zał. 4 Potencjał techniczny.pdf

zał. 5 Harmonogram + trasy 1.pdf

zał. 6 Umowa-1.pdf


>>>powrót do ogłoszeń<<<