Audyt projektu "DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA"

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego Projektu pod nazwą „DECYZJA+DOŚWIADCZENIE=AUTONOMIA” wykonywanego w terminie od 01.03.2019-31.03.2020 współfinansowanego przez PFRON.

 

Wartość projektu: 572.688,00 zł 

 

Zarząd PSONI Koło w Koszalinie

 

Szczegółowe warunki audytu

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

                                                                                                                                              Dyrektor OREW